Blog

Blog

Clean boot speuren

featured image

Praktijkspeuren lijkt op clean boot speuren (geurzuiver speuren). Hier beoordeelt men echter ook nog de snelheid en kundigheid van de handler. Bij praktijkspeuren ontbreekt deze beoordeling en is er dus geen sprake van prestatiedwang.